BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Anadolu’nun Kadın Gücü Yarışması’na başvuru yapacak adayların, tarih boyunca Türkiye topraklarında yaşamış medeniyetlerin kültürel değerlerini ürün ve tasarımlarına yansıtmaları beklenmektedir.

Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri2019-12-03T19:37:30+00:00